ตารางเปรียบเทียบระหว่างแพคเกตต่อแพคเกต
 ข้อมูลชื่อแพคเกตต่างๆและรายละเอียด
Feno 1
Feno 2
Feno 3
Feno 4
Feno 5
Feno 6
 พื้นที่ใช้งาน .....................................................
851 MB
2.22 GB
4.53 GB
3.24 GB
5.85 GB
7.77 GB
 อัตรารับส่งข้อมูลต่อ 1 เดือน .................................
15 GB
40 GB
70 GB
100 GB
140 GB
180 GB
 1 แพคเกต สามารถใช้ทำเว็บไซต์ได้จำนวน...............
1 เว็บ
1 เว็บ
2 เว็บ
2 เว็บ
3 เว็บ
5 เว็บ
 รองรับการใช้งาน HTML, PHP 5, .HTACCESS ......
 มีระบบฐานข้อมูล MySQL Version 5 ให้ใช้งาน ......
 มีระบบ phpMyadmin ให้ใช้งาน ...........................
 รองรับการใช้งาน Ajax, Javascript (.js) ................
 สร้าง Subdomain ได้ไม่จำกัดจำนวน ....................
 แก้ไข DNS, Cname, MxRecord ได้เอง ................
 รองรับระบบ Windows Live Custom Domains .......
 รองรับการทำระบบ Google Apps .........................
 สร้าง FTP Account ได้ไม่จำกัด ...........................
 มีระบบ Webmail ให้ใช้งาน ................................
 สร้าง Email ชื่อที่ต้องการ@ชื่อโดเมน ได้ไม่จำกัด.....
 สามารถใช้งานระบบ Email Forward ได้ ...............
 มีระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติทุกวัน (Backup) ..........
 ดาวน์โหลดข้อมูลลูกค้าลงแผ่น DvD สำรองเก็บไว้ ....
 มีระบบย้อนกลับข้อมูล (Restore) ย้อนหลังได้ 2 วัน ...
 มีระบบ File Manager ให้ใช้งาน ..........................
 ติดตั้ง Blog Webboard Cms Script ฯลฯ ให้ฟรี .......
 คอนโทรลพาเนลควบคุมการใช้งาน (Directadmin) .....
 ย้ายข้อมูลให้ลูกค้า ในกรณีย้ายเข้ามาใช้บริการ ........
 ย้ายข้อมูลให้ลูกค้า ในกรณีย้ายออกไป ..................
 รับชำระค่าบริการผ่านทาง PayPal .........................
 ใช้บริการหลายอย่าง ติดต่อสอบถามเพื่อรับส่วนลดได้ ....
 -
-
-
-
-
-
-
 ชำระค่าบริการล่วงหน้า 3 เดือน ราคา .....................
275 บาท
400 บาท
400 บาท
625 บาท
775 บาท
 ชำระค่าบริการล่วงหน้า 6 เดือน ราคา .....................
550 บาท
800 บาท
800 บาท
1,250 บาท
1,550 บาท
 ชำระค่าบริการล่วงหน้า 12 เดือน (1ปี) ราคา ............
680 บาท
1,100 บาท
1,600 บาท
1,600 บาท
2,500 บาท
3,100 บาท
 แถมฟรีโดเมน .com .net .org .biz .us .name .info ..
 สั่งซื้อบริการแพคเกตที่ต้องการ.............................
eXTReMe Tracker