ตรวจสอบชื่อโดเมนที่ต้องการ: www.  พิมพ์ชื่อ เลือกนามสกุล แล้วคลิกปุ่ม Go
รับจดโดเมน .com .net .org .biz .us
.name .info
ราคา 380 บาท ต่อปี
ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเลือกใช้บริการกับทางฟีโน่โฮสต์ เราขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงก่อน เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองในภายหลัง ฟีโน่โฮสต์ขอแทนตัวว่า "ผู้ให้บริการ" และใช้คำแทนตัวลูกค้าว่า "ผู้ใช้บริการ"
1.
ลูกค้าฟีโน่โฮสต์จะต้องศึกษา พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำผิด
2.
ผู้ให้บริการไม่สามารถระบุได้ว่าปัญหาการล่มของเซิฟเวอร์นั้นจะกอบกู้กลับมาได้เมื่อไหร่ เพราะเป็นปัญหาของระบบฮาร์ดแวร์ ดังนั้นจึงอยากให้ผู้ใช้บริการเข้าใจปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าจะเกิดขึ้นวันไหน เมื่อไหร่ เวลาใด แต่ทางผู้ให้บริการจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เซิฟเวอร์กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด
3.
ห้ามไม่ให้ผู้ใช้บริการนำพื้นที่ที่เช่าเอาไปทำการโจมตีเว็บไซต์อื่น ๆ ด้วยวิธีการใช้งานสคริปต์ hack flood
4.
ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการนำพื้นที่ของเว็บโฮสติ้งที่เช่าเอาไปทำเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการพนันทุกชนิด หากตรวจพบการกระทำผิดจะทำการระงับการใช้งานทันที
5.
ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการนำพื้นที่ของเว็บโฮสติ้งที่เช่าเอาไปทำเว็บไซต์รับฝากไฟล์ภาพ ในลักษณะแบบเดียวกับเว็บ imageshack.us หรือ rapidshare.com หากตรวจสอบพบเจอการกระทำผิด ผู้ให้บริการจะทำการรีเซ็ตเว็บไซต์ของท่านทันที แต่ถ้าหากว่ายังกระทำผิดซ้ำ ผู้ให้บริการจะทำการระงับการใช้งานทันที
6.
ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการนำพื้นที่ของเว็บโฮสติ้งที่เช่าเอาไปทำเว็บไซต์รับฝากไฟล์คลิปวิดีโอ หรือเพลงที่มีลิขสิทธิ์ในลักษณะแบบเดียวกับเว็บ youtube.com หากตรวจสอบพบเจอการกระทำผิด ผู้ให้บริการจะทำการรีเซ็ตเว็บไซต์ของท่านทันที แต่ถ้าหากว่ายังกระทำผิดซ้ำ ผู้ให้บริการจะทำการระงับการใช้งานทันที
7.
ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการนำพื้นที่ของเว็บโฮสติ้งที่เช่าเอาไปแจกจ่ายในลักษณะของ free hosting เพราะเราให้บริการทางด้าน shared hosting ไม่ใช่ reseller hosting การที่ลูกค้านำไปแจกฟรีจะทำให้เซิฟเวอร์รับภาระหนักมากขึ้น เพราะจากที่เคยดูแลลูกค้าคนเดียว จะต้องมาดูลูกค้าของลูกค้าเพิ่มมากขึ้นอีก หากตรวจสอบพบเจอการกระทำผิด ผู้ให้บริการจะทำการรีเซ็ตเว็บไซต์ของท่านทันที แต่ถ้าหากว่ายังกระทำผิดซ้ำ ผู้ให้บริการจะทำการระงับการใช้งานทันที และไม่คืนเงินให้
8.
ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการนำพื้นที่ของเว็บโฮสติ้งที่เช่าเอาไปทำเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการดูหมิ่นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หากตรวจพบการกระทำผิดจะทำการระงับการใช้งานทันที
9.
ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการนำพื้นที่ของเว็บโฮสติ้งที่เช่า เอาไปทำเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการปลุกระดมให้ประชาชนในชาติเกิดความแตกแยก หากตรวจพบการกระทำผิดจะทำการระงับการใช้งานทันที
10.
ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ท่านนำพื้นที่ใช้งานของท่าน เอาไปทำการติดตั้งสคริปต์ประเภท chatroom เช่น ติดตั้ง flashchat เพราะจะทำให้เซิฟเวอร์ทำงานหนัก หากตรวจพบเจอจะทำการตักเตือนและลบสคริปต์ทิ้งทันที หากยังไม่หยุดและกระทำผิดซ้ำอีก ทางผู้ให้บริการจะทำการระงับการให้บริการทันที
11.
ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการใช้งานเพื่อส่ง spam mail เพื่อรบกวนบุคคลอื่น หากตรวจพบการกระทำผิดจะทำการตักเตือน ถ้าหากว่ายังไม่หยุดกระทำอีกก็จะระงับการใช้งานทันที
12.
ผู้ให้บริการจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยเด็ดขาด ถ้าผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะขอความช่วยเหลือก่อน ดังนั้นผู้ใช้บริการควรเก็บข้อมูลของตัวเองให้เป็นความลับ
13.
ผู้ใช้บริการโปรดทำความเข้าใจด้วยว่าท่านกำลังใช้งาน shared hosting อยู่ ในเครื่องเซิฟเวอร์ไม่ได้มีเว็บของท่านเพียงเว็บเดียว การกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย สร้างความรำคาญให้กับลูกค้าท่านอื่น หรือทำให้เซิฟเวอร์ล่มบ่อยครั้ง ทางผู้ให้บริการ จะทำการตักเตือนให้ท่านทำการแก้ไขสคริปต์ ถ้ายังเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก ผู้ให้บริการอาจจะต้องปิดการให้บริการแก่ลูกค้า
14.
ผู้ใช้บริการจะต้องชำระเงินตามจำนวนเงินในใบสั่งซื้อ และชำระเงินตามเวลาที่ระบบสั่งซื้อกำหนด หากไม่ชำระเงินตามกำหนด ผู้ให้บริการจะทำการลบข้อมูลใบสั่งซื้อออกจากระบบทันที
15.
ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายเงินที่ค้างชำระตามกำหนดเวลา หากไม่ชำระเงินที่ค้างไว้ ระบบจะตัดการใช้งานโดยอัตโนมัติ หากเกิดความเสียหายของข้อมูล ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
16.
ฟีโน่โฮสต์เป็นผู้ให้บริการเช่าเว็บโฮสติ้งสำหรับทำเว็บไซต์ ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการแก้สคริปต์หรือแก้ไขเว็บไซต์ของท่าน ดังนั้นหากว่าเว็บไซต์ของท่านเกิดปัญหาจากการใช้งานสคริปต์ ทางผู้ให้บริการจะช่วยเหลือด้วยการหาเว็บหรือหาข้อมูลให้กับท่าน แล้วผู้ใช้บริการจะต้องไปศึกษาและแก้ไขกันเอาเอง
17.
ถ้ามีเหตุการณ์ที่ผู้ให้บริการต้องยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้บริการก่อนที่สัญญาจะครบกำหนด ผู้ให้บริการจะทำการพิจารณาคืนเงินให้ตามความเหมาะสม แต่ถ้าหากผู้ใช้บริการทำผิดข้อตกลงในการใช้บริการ หรือทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับเซิฟเวอร์ ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้
18.
หากผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกสัญญา กรุณามาบอกผู้ให้บริการด้วยนะครับ จะได้ทำการยกเลิกสัญญาให้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
19.
ผู้ให้บริการสามารถเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมจากผู้ใช้บริการได้ตามความเหมาะสม เช่น ค่าติดตั้ง ค่าแก้ไข ค่าเสียหาย ฯลฯ
20.
ผู้ให้บริการสามารถยกเลิกการให้บริการกับผู้ใช้บริการได้ตลอดเวลา ถ้าผู้ใช้บริการทำผิดข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ เงื่อนไขและข้อตกลงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสม
 
ทุกท่านที่ใช้บริการกับฟีโน่โฮสต์ ทางผู้ให้บริการจะถือว่าท่านได้อ่านข้อตกลงข้างต้นนี้ครบทุกข้อแล้ว ดังนั้นหากผู้ให้บริการดำเนินการใดๆกับผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับในการตัดสินใจของผู้ให้บริการ

eXTReMe Tracker